Burgemeester Antoon van Stralen naar het schavot gedragen