Emblematische voorstelling: Virescit vulnere virtus [Deucht wort groen en groeyt, door wond crijgt cracht]