Emblematische voorstelling: Num slatus telluris, honor? [Sal het geblaes der aerden een vereering zijn, op aerd is eer als een wint]