Het treurende Vlaanderen bij het doodsbed van Conscience. Bewerkte foto van Hendrik Conscience op zijn sterfbed met treurende vrouwenfiguur.