Emblematische voorstelling: Te stante virebo [Soo lang ghii staende blijft, sal ick mijn groenheyt erven]