Verhael vande victorie, in Bohemen, ghedaen door des keysers volck, ende innemen der steden, alwaer den grave van Bucquoy, selver de stadt Pis-ka heeft helpen beclimmen
12 25 50 100
6 assets
Inventaris nr. B 17885:I,89