Verhael vanden gefaillieerden aenslach van den hertoghe van Buillion op de rijcxstadt van Besanzon
12 25 50 100
8 assets