B 708 Emmanuel de Bom foto's De Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde ontvangt mevr. Roland Holst tijdens een plechtige openbare vergadering. V.l.n.r. zittend, op de eerste rij Prof. J. Vercoullie, Is. Teirlinck, H. Teirlinck (onderbestuurder), Mw. Henriëtte Roland Holst, Prof. J. Salsmans (bestuurder), Dr. L. Goemans (bestendige secretaris) en Prof. Dr. A. Vermeylen. Tweede rij (staand): F. Toussaint van Boelaere, Prof. Dr. L. Scharpé, Prof. Dr. J. Muls, Prof. Dr. R. Verdeyen, Prof. Dr. L. Grootaerts, Prof. Dr. L. van Puyvelde, Dr. J. Cuvelier, Prof. Dr. J. van Mierlo, Stijn Streuvels, E.H. J. Eeckhout, Prof. Dr. A.J.J. van de Velde en L. Willems en Em. de Bom. Derde rij (staand): E.H. J. Jacobs, Prof. Dr. A. Carnoy en M. Sabbe.
12 25 50 100
131 assets