Emblematische voorstelling: Aequari pavet alta minor [Minder schroomt de hoog'van macht]