Emblematische voorstelling: In dubio secura recumbit