Sommatie ghedaen van weghen des conincx, aen monsieur de Soubise, hooft der rebellen van S. Ian d'Angely, door eenen Franschen herault ... nu eerst ghedruckt den 25 iunii
12 25 50 100
8 assets