Emblematische voorstelling: Avaritia [Gierigheid].