Emblematische voorstelling: Nihil reliqui [Er blijft niets over].