Boeren op weg naar de markt
Detail: jongen, vrouw en landschap rechterzijde