De thiende leerende door onghehoorde lichticheyt allen rekeningen onder den menschen noodich vallende, afveerdighen door heele ghetalen sonder ghebrokenen
12 25 50 100
21 assets