Gheboden ende uytgheroepen ... den 21. meert 1705.: Alsoo ... ten opsichte vande veertigh conincklijcke plaetsen van notarissen, onder ander is geconditioneert, dat de selve notarissen souden moeten contribueren ...
12 25 50 100
4 assets
Inventaris nr. E 18497:1705,0003