Emblematische voorstelling: Amoris ignis perpetuus [Het eeuwige vuur van de liefde]