Emblematische voorstelling: Terriculum noxae [Schroom van quaet-doen]