Emblematische voorstelling: Esto tiene su remedio, y non jo [Dees beest heeft sijne baet en medecijn gevonden, maer ick arm mensche niet]

Hanteer steeds een juiste bronvermelding bij gebruik van deze download. U vindt deze bronvermelding door te klikken op het kopje 'Rechten' onder de gegevens die bij het mediabestand wordt getoond. Indien u dit beeld gebruikt in een publicatie, ontvangt de betrokken instelling graag een exemplaar van deze publicatie voor opname in de eigen collectie.