Brievenboeken van Christoffel Plantijn
12 25 50 100
4 assets
Beelden van de brievenboeken van Christoffel Plantijn (1561-1590). De brievenboeken bevatten de afschriften en de concepten van de uitgaande brieven van Christoffel Plantijn. De transcripties van deze brieven zijn online gepubliceerd in het project 'Early Modern Letters Online' van de Bodleian Library: http://emlo-portal.bodleian.ox.ac.uk/collections/?catalogue=christophe-plantin