Den onvervalschten Italiaenschen waer-seggher, dat is: Een oprechte prognosticatie voor't jaer Ons Heeren Jesu Christi M.DC.LXXVIII
12 25 50 100
16 assets