Gedenkboek der luisterrijke feesten binnen Antwerpen gevierd in den jare MDCCCLXXV bevattende de beschrijving en de afbeelding van den historischen optocht ingericht door de rederijkkamer de Olijftak
12 25 50 100
34 assets
Achterzijdes van de platen werden niet gescand