Gedenkboek der luisterrijke feesten binnen Antwerpen gevierd in den jare MDCCCLXXV bevattende de beschrijving en de afbeelding van den historischen optocht ingericht door de rederijkkamer de Olijftak
12 25 50 100
34 assets

Hanteer steeds een juiste bronvermelding bij gebruik van deze download. U vindt deze bronvermelding door te klikken op het kopje 'Rechten' onder de gegevens die bij het mediabestand wordt getoond. Indien u dit beeld gebruikt in een publicatie, ontvangt de betrokken instelling graag een exemplaar van deze publicatie voor opname in de eigen collectie.