Tydinghe uit Prage van de informatie vande ghevanghenen. Waer by ghevoeght zijn alle de namen van alle de ghevanghene, wesende vande ... staten van Bohemen, ende alhier tot Praghe bewaert worden ... Nieuw ghedruckt den 16 april 1621
12 25 50 100
8 assets

Hanteer steeds een juiste bronvermelding bij gebruik van deze download. U vindt deze bronvermelding door te klikken op het kopje 'Rechten' onder de gegevens die bij het mediabestand wordt getoond. Indien u dit beeld gebruikt in een publicatie, ontvangt de betrokken instelling graag een exemplaar van deze publicatie voor opname in de eigen collectie.