C 34 Hendrik Conscience foto's Het treurende Vlaanderen bij het doodsbed van Conscience. Bewerkte foto van Hendrik Conscience op zijn sterfbed met treurende vrouwenfiguur.
12 25 50 100
55 assets

C 34 Hendrik Conscience foto's

Het treurende Vlaanderen bij het doodsbed van Conscience. Bewerkte foto van Hendrik Conscience op zijn sterfbed met treurende vrouwenfiguur.

Hanteer steeds een juiste bronvermelding bij gebruik van deze download. U vindt deze bronvermelding door te klikken op het kopje 'Rechten' onder de gegevens die bij het mediabestand wordt getoond. Indien u dit beeld gebruikt in een publicatie, ontvangt de betrokken instelling graag een exemplaar van deze publicatie voor opname in de eigen collectie.