C 34 Hendrik Conscience foto's Het treurende Vlaanderen bij het doodsbed van Conscience. Bewerkte foto van Hendrik Conscience op zijn sterfbed met treurende vrouwenfiguur.
12 25 50 100
55 assets