Waerachtighe tijdinghe wt Weenen, hoe dat gheheel Moravien is veraccordeert met zijne keyserlijcke majesteydt ... eerst ghedruckt den 29 januarius, 1621.
12 25 50 100
8 assets