Rechten die ghelicht sullen worden op de brugghe op den voet vande voorgaende ordonnantien van sijne maj.t ten opsichte vande passerende schepen ... den 6. september 1701.
Inventaris nr. E 18497:1701,0018