Artyckelen, waer op de vorsten ende standen van Slesien, met de keyserlijcke ende coninclijcke majesteyt van Hungeren, ende Bohemen begheeren te accorderen, beneffens de conditien ende voorslach van den ceurvorst van Sacxen daer teghens ghedaen
12 25 50 100
8 assets

Hanteer steeds een juiste bronvermelding bij gebruik van deze download. U vindt deze bronvermelding door te klikken op het kopje 'Rechten' onder de gegevens die bij het mediabestand wordt getoond. Indien u dit beeld gebruikt in een publicatie, ontvangt de betrokken instelling graag een exemplaar van deze publicatie voor opname in de eigen collectie.