Relaes vande groote victorie tot Westerhoven by Worms inghenomen van ... Spinola, ende van de nieuwe oprustinge des crijs-volck in Brabant, Vlaenderen, Lorreynen ende andere plaetsen ... Eerst ghedruckt den 5 meert 1621
12 25 50 100
8 assets

Hanteer steeds een juiste bronvermelding bij gebruik van deze download. U vindt deze bronvermelding door te klikken op het kopje 'Rechten' onder de gegevens die bij het mediabestand wordt getoond. Indien u dit beeld gebruikt in een publicatie, ontvangt de betrokken instelling graag een exemplaar van deze publicatie voor opname in de eigen collectie.