Gheboden ende uytgheroepen ... den 10. januarij. 1703: Alsoo men ... heeft inneghebrocht het avondt-gheluydt der clocken, ten tijde vande sinckinghe der overledene, tot groote onruste van onse goede inghesetenen ...