Musea en Erfgoed Antwerpen wil via deze website de collectie van de verschillende Antwerpse stedelijke musea en erfgoedinstellingen in de kijker plaatsen. Door deze website te gebruiken stemt de gebruiker in met onderstaande bepalingen:Inhoud

Deze website stelt mediabestanden beschikbaar van collecties die bij de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Museum Mayer van den Bergh, Museum Plantin-Moretus, Rubenshuis, MAS, Middelheimmuseum, Museum Vleeshuis, Red Star Line Museum, Letterenhuis en het Rubenianum worden beheerd. Het registreren en digitaliseren van deze collecties gebeurt met de grootste zorg. Desondanks kan het voorkomen dat de gegeven informatie onjuistheden bevat. Musea en Erfgoed Antwerpen behoudt zich het recht om stilzwijgend wijzigingen aan te brengen. Bij twijfel over de inhoud kan je contact opnemen met Musea en Erfgoed Antwerpen via damsbeheerder@antwerpen.beAansprakelijkheid

Musea en Erfgoed Antwerpen is niet aansprakelijk voor mogelijk onjuiste gegevens of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens zoals die in deze website zijn opgenomen kunnen geen rechten worden ontleend. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website. Musea en Erfgoed Antwerpen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden.Auteursrechten

De aangeboden mediabestanden zijn rechtenvrij. Ofwel vallen de ze in het publiek domein, wat betekent dat je de mediabestanden zonder toestemming mag kopiëren, wijzigen, verspreiden, en uitvoeren, zelfs voor commerciële doeleinden. Ofwel vallen ze onder een CC BY 4.0 licentie (Naamsvermelding 4.0 Internationaal), wat betekent dat je de mediabestanden zonder toestemming mag kopiëren, wijzigen, verspreiden, en uitvoeren, zelfs voor commerciële doeleinden, onder voorwaarde van naamsvermelding. Als gebruiker dien je de maker van het werk te vermelden (terug te vinden in het veld Maker mediabestand), een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is.


De metadata valt onder de creative commons zero licentie. Je mag de metadata zonder toestemming kopiëren, wijzigen en verspreiden, zelfs voor commerciële doeleinden.


Als je dit mediabestand en/of de metadata gebruikt, stellen wij het op prijs als je bij wijze van bronvermelding de informatie uit het veld Minimale naamsvermelding kopieert. Bij gebruik in een publicatie ontvangen wij graag een exemplaar voor onze bibliotheek.Mediabestanden waarop auteursrecht rust zijn enkel te raadplegen in de verschillende leeszalen. In uitzonderlijke gevallen heeft Musea en Erfgoed Antwerpen een auteursrechtelijke vergoeding betaald voor het gebruik van dit materiaal op de eigen kanalen. Deze mediabestanden mogen op geen enkele wijze gekopieerd, gewijzigd, verspreid of uitgevoerd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende.Hoewel Musea en Erfgoed Antwerpen zorgvuldig omgaat met het klaren van rechten, kan er niet 100 percent gegarandeerd worden dat alle mediabestanden vrij zijn van auteursrechten. Voor zover personen auteursrechtelijke aanspraken menen te hebben op de mediabestanden op deze website, kunnen zij contact opnemen met Musea en Erfgoed Antwerpen via damsbeheerder@antwerpen.be