Open data
Musea en Erfgoed Antwerpen volgt de open data strategie van de Stad Antwerpen, waardoor alle digitale culturele content waarop geen auteursrecht rust, vrij toegankelijk is.

Hergebruik van individuele open data mediabestanden is eenvoudig. Elk mediabestand kan gedownload worden in verschillende resoluties en formaten. Metadata is beschikbaar in RDF/XML, JSON en Turtle.

API
Naast het individuele gebruik van bestanden, is het ook mogelijk om de mediabestanden geautomatiseerd te benaderen via de API: https://dams.antwerpen.be/api/lod-search. Om de metadata te doorzoeken moet minstens één van onderstaande parameters toegevoegd worden. Zo geeft https://dams.antwerpen.be/api/lod-search?title=Antwerpen alle resultaten waarbij er in het titelveld Antwerpen staat. Dit resultaat is een xml-bestand met daarin de asset-id en metadata van het mediabestand.

Enkele van de beschikbare parameters zijn:

search Zoeken in alle tekstvelden. Deze parameter kan niet gecombineerd worden met andere parameters
title Zoeken in het veld titel
description  Zoeken in het veld omschrijving
creator Zoeken in het veld maker
identifier Zoeken in het veld identifier (objectnummer, brocade id, ...)
publisher Zoeken in het veld beheerder
tags Zoeken in het veld tags
limit Beperk het aantal zoekresultaten (maximum = 200)
offset geeft de zoekresultaten weer vanaf een bepaald asset.

Voorbeeld:
Resultaat met telkens 50 zoekresultaten per pagina:

  • pagina 1: &limit=50
  • pagina 2: &limit=50&offset=50
  • pagina 3: &limit=50&offset=100

Dump
Op http://dams.antwerpen.be/lod/download kan een zip-bestand gedownload worden met daarin de rdf bestanden met de metadata van alle digitale culturele content die onder een vrije licentie vallen.