Open data
Musea en Erfgoed Antwerpen volgt de open data strategie van de Stad Antwerpen, waardoor alle digitale culturele content waarop geen auteursrecht rust, vrij toegankelijk is.

De aangeboden mediabestanden zijn rechtenvrij. Ofwel vallen de ze in het publiek domein, wat betekent dat je de mediabestanden zonder toestemming mag kopiëren, wijzigen, verspreiden, en uitvoeren, zelfs voor commerciële doeleinden. Ofwel vallen ze onder een CC BY 4.0 licentie (Naamsvermelding 4.0 Internationaal), wat betekent dat je de mediabestanden zonder toestemming mag kopiëren, wijzigen, verspreiden, en uitvoeren, zelfs voor commerciële doeleinden, onder voorwaarde van naamsvermelding. Als gebruiker dien je de maker van het werk te vermelden (terug te vinden in het veld Maker mediabestand), een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is.
De metadata valt onder de creative commons zero licentie. Je mag de metadata zonder toestemming kopiëren, wijzigen en verspreiden, zelfs voor commerciële doeleinden.

Als je dit mediabestand en/of de metadata gebruikt, stellen wij het op prijs als u bij wijze van bronvermelding de informatie uit het veld Minimale naamsvermelding kopieert. Bij gebruik in een publicatie ontvangen wij graag een exemplaar voor onze bibliotheek.
Hergebruik van individuele open data mediabestanden is eenvoudig. Elk mediabestand kan gedownload worden in verschillende resoluties en formaten. Metadata is beschikbaar in RDF/XML, JSON en Turtle.

API
Naast het individuele gebruik van bestanden, is het ook mogelijk om de mediabestanden geautomatiseerd te benaderen via de API: https://dams.antwerpen.be/api/lod-search. Om de metadata te doorzoeken moet minstens één van onderstaande parameters toegevoegd worden. Zo geeft https://dams.antwerpen.be/api/lod-search?title=Antwerpen alle resultaten waarbij er in het titelveld Antwerpen staat. Dit resultaat is een xml-bestand met daarin de asset-id en metadata van het mediabestand.

Enkele van de beschikbare parameters zijn:

search Zoeken in alle tekstvelden. Deze parameter kan niet gecombineerd worden met andere parameters
title Zoeken in het veld titel
description  Zoeken in het veld omschrijving
creator Zoeken in het veld maker
identifier Zoeken in het veld identifier (objectnummer, brocade id, ...)
publisher Zoeken in het veld beheerder
tags Zoeken in het veld tags
limit Beperk het aantal zoekresultaten (maximum = 200)
offset geeft de zoekresultaten weer vanaf een bepaald asset.

Voorbeeld:
Resultaat met telkens 50 zoekresultaten per pagina:

  • pagina 1: &limit=50
  • pagina 2: &limit=50&offset=50
  • pagina 3: &limit=50&offset=100

Dump
Op http://dams.antwerpen.be/lod/download kan een zip-bestand gedownload worden met daarin de rdf bestanden met de metadata van alle digitale culturele content die onder een vrije licentie vallen.