Stad Antwerpen presenteert via deze website de collecties van de verschillende Antwerpse stedelijke musea en erfgoedinstellingen. Door deze website te gebruiken stem je in met de volgende algemene richtlijnen en voorwaarden.

Inhoud van de website
Deze website stelt Werken en data beschikbaar uit de collecties van vzw Museum Mayer van den Bergh en AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed, zijnde:

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience,
 • Letterenhuis,
 • Museum aan de Stroom,
 • Middelheimmuseum,
 • Museum Mayer van den Bergh,
 • Museum Plantin-Moretus,
 • Museum Vleeshuis,
 • Red Star Line Museum,
 • Rubenshuis-Rubenianum

 
Aansprakelijkheid
Het registreren en digitaliseren van onze collecties gebeurt met de grootste zorg. Het kan echter voorkomen dat de gegeven informatie onjuistheden bevat. Bij twijfel over de inhoud kan je contact opnemen met de beherende instelling of met damsbeheerder@antwerpen.be.
Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed en Vzw Museum Mayer van den Bergh kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook veroorzaakt door de inhoud, het gebruik van of links op en naar deze website.
 
Auteursrechten en wettelijke restricties
PUBLIEK DOMEIN: Een Werk dat tot het publiek domein behoort, wordt zoveel mogelijk in hoge kwaliteit en downloadbaar aangeboden. Je mag in dat geval het Werk of het mediabestand (scan, foto, video- of audio-opname) kopiëren, delen en bewerken, zelfs voor commerciële doeleinden.
CC 0: Wanneer de instelling zelf auteursrechthebbende is van een Werk (bijvoorbeeld omdat de auteursrechten door de auteur werden overgedragen aan de instelling), geven we het Werk vrij onder een CC 0 licentie. Dit betekent dat je het Werk of het mediabestand mag downloaden, kopiëren, delen en bewerken, zelfs voor commerciële doeleinden. Bij aanpassing van of verwijzing naar het Werk, mag je niet aangeven dat dit de goedkeuring van de auteur of rechthebbende inhoudt.
De beschrijvingen en metadata van alle Werken op de website worden ook met een CC 0 licentie vrijgegeven.
 
COPYRIGHT: In onze collecties bevinden zich ook Werken waarop nog auteursrechten rusten, of waarbij er auteursrecht op het mediabestand rust, ook al behoort het Werk zelf tot het publiek domein.
We proberen steeds van de betrokken rechthebbenden een licentie te bekomen zodat we het Werk tenminste raadpleegbaar kunnen publiceren op onze website, maar dit is niet altijd mogelijk. Daarom zijn er 2 manieren waarop we Werken en mediabestanden in copyright op de website plaatsen:

 1. Niet zichtbaar: We hebben geen licentie of toestemming om het Werk of het mediabestand te tonen. Je kan enkel de gegevens over het Werk raadplegen en downloaden.
 2. Wel zichtbaar, in lage resolutie: Wij hebben een licentie met de rechthebbenden of met een beheersvennootschap voor gebruik van het Werk of mediabestand op de eigen kanalen. Je mag het Werk of het mediabestand op geen enkele wijze kopiëren of gebruiken zonder toelating van de rechthebbenden. Als je het Werk wil gebruiken neem je contact op met damsbeheerder@antwerpen.be of Unisono voor meer informatie.

 
ANDERE WETTELIJKE RESTRICTIES: Naast auteursrechten zijn er nog andere wettelijke restricties, zoals naburige rechten, portretrechten, privacywetgeving of contractuele afspraken die kunnen bepalen dat een Werk niet of enkel in lage resolutie getoond wordt.
UITZONDERINGEN: Wil je een Werk uit onze collecties, dat niet downloadbaar is opvragen voor
privé-, onderwijs of onderzoeksdoeleinden? Neem dan contact op met damsbeheerder@antwerpen.be of met de beherende instelling.
We streven ernaar de rechtenstatus van Werken en foto’s of opnamen zo volledig en accuraat mogelijk te bepalen. Als je een onjuistheid vaststelt of meent auteursrechtelijke aanspraak te hebben op een Werk of mediabestand op deze website, vernemen we dit graag via damsbeheerder@antwerpen.be.
 
Bronvermelding
Bij gebruik van een Werk, een mediabestand of gegevens die je van onze website hebt gedownload vragen we vriendelijk om de minimale naamsvermelding of bronvermelding die je op de pagina Rechten vindt, toe te voegen.
Bij gebruik in een publicatie ontvangt de beherende instelling graag een exemplaar voor haar archief of bibliotheek.