EHC_K29612_A_1_11_2019_0084.tif
Inventaris nr. K 29612:[a,1,11]