Ordonnantie voor de ghesellen vande Plantiinsche drukkeriie, tot het toesien van vier ende licht ... den XXIV september M DC LXXII: Om te verhoeden allen ongheval, 't welck door onachtsaemheydt van het gaedeslaen van vier ende licht soude konnen overkomen ...

Hanteer steeds een juiste bronvermelding bij gebruik van deze download. U vindt deze bronvermelding door te klikken op het kopje 'Rechten' onder de gegevens die bij het mediabestand wordt getoond. Indien u dit beeld gebruikt in een publicatie, ontvangt de betrokken instelling graag een exemplaar van deze publicatie voor opname in de eigen collectie.