[Verzameling van Belgische en Duitsche oorlogsplakkaten, 1914-1918] EHC_K86950_4_2016_0138.tif
12 25 50 100
329 assets
Inventaris nr. K 86950 doos 4
Titel: Verordening betreffende fruit en groente
Uitvaardigende instantie: Gouvernement Antwerpen
Persoonsnaam: von Sandt
Ondertekenaar: Der Verwaltungschef bei dem Generalgouverneur in Belgien, Dr. Von Sandt
Drukker: Staatsdrukkerij N906
Taal: Duits, Nederlands, Frans