[Verzameling van Belgische en Duitsche oorlogsplakkaten, 1914-1918] EHC_K86950_4_2016_0141.tif
12 25 50 100
329 assets
Inventaris nr. K 86950 doos 4
Titel: Bekendmaking
Uitvaardigende instantie: Gouvernement Antwerpen
Persoonsnaam:von Winterfeldt
Ondertekenaar: Der Chef des Stabes, Generalmajor von Winterfeldt
Drukker: Staatsdrukkerij N863
Taal: Duits, Nederlands, Frans