[Verzameling van Belgische en Duitsche oorlogsplakkaten, 1914-1918] EHC_K86950_4_2016_0142.tif
12 25 50 100
329 assets
Inventaris nr. K 86950 doos 4
Titel: Verordening betreffende het uitoefenen van bevoegdheden der provincieraden
Persoonsnaam: von Zwehl
Ondertekenaar: De Gouverneur, Generaal der Infanterie von Zwehl
Drukker: Staatsdrukkerij N889
Taal: Duits, Nederlands, Frans